Välkomna till Partille Trafikskola

Ortens utbildare i nästan 30 år

ATT TA KÖRKORT – STEG FÖR STEG

bilnycklar

Inskrivning

Vid inskrivningen hjälper vi dig att göra upp en tidsplan inför genomförandet av både den praktiska och teoretiska utbildningen. Tidsplanen för utbildningen kan variera, beroende på hur mycket tid du har för att t.ex. läsa teori.

Körkortstillstånd

För att få övningsköra, både privat och vid trafikskola, krävs ett körkortstillstånd. Ansökan om körkortstillstånd skickas tillsammans med en hälsodeklaration och intyg om syntest till Transportstyrelsen. När alla blanketter är ifyllda och skickade tar det ca 14 dagar innan körkortstillståndet kommer in med posten.

Introduktionskurs (Handledarkurs)

För att få övningsköra privat så måste både handledare och elev gå på introduktionsutbildning, Handledare och elev behöver dock inte gå kursen tillsammans! Oavsett om man ska övningsköra privat eller på körskola så måste eleven ha ett körkortstillstånd. Det är en fördel att man gör ansökan om körkortstillstånd innan man går introduktionsutbildningen. På så sätt kan man komma igång snabbare med att övningsköra.

Privat övningskörning är ett utmärkt komplement till körningen i trafikskolan. Om du tänkt övningsköra privat, vill vi gärna att du tar med din handledare till körlektionerna i skolan. Detta gör att vi kan hjälpas åt och att ni alltid övar på rätt saker vid rätt tillfälle, vilket i sin tur ger en bättre utbildning. Detta är dessutom ett utmärkt sätt att spara pengar på! För aktuella datum för handledarkurser, ta kontakt med kontoret. Kursen tar ca 3 timmar med 2 pauser. Efter en avslutad utbildning registreras deltagarna elektroniskt till Transportstyrelsen.

Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Observera att man även fortsättningsvis kommer att behöva ansöka till Transportstyrelsen och bli godkänd som handledare för varje elev man ska övningsköra med.

Du kan ansöka om att bli godkänd som handledare direkt via e-tjänsten ansök om handledarskap eller beställa en blankett via tjänsten ”Beställ blankett”. Det går snabbast att ansöka via e-tjänsten.

Efter genomförd kurs rapporteras ditt deltagande elektronisk direkt till Transportstyrelsen. Du behöver alltså inte bifoga ett intyg från oss till din ansökan om handledarskap. En ansökan måste göras för varje elev som man har tänkt att vara handledare till. Efter att man har fått hem ett bevis om att man är godkänd som handledare kan man börja övningsköra.

  • Legitimationskontroll sker innan kursstart alla deltagare skall legitimera sig
  • Deltagare skall medverka hela kurstiden
  • Elever skall ha fyllt 15 år och 9 månader vid kurstillfället
  • Handledaren skall ha fyllt 24 år och haft körkort i 5 år den senaste 10-årsperioden för att ett ”handledartillstånd” skall utfärdas
  • Kursavgiften skall vara betald via bankgiro eller genom swish
  • Eventuellt återbud lämnas senast kl.12.00 dagen före bokad kurs
  • Full avgift tas ut vid för sen avbokning samt för uteblivna kursdeltagare

Kursen hålls här hos oss på Gamla Kronvägen 68A Partille.

Teoriutbildning

Börja med att anmäla dig till teorilektionerna. Vi kommer att hjälpa dig med detta redan vid inskrivningen. Det är idealiskt om den praktiska undervisningen kan följa den teoretiska utbildningen. Effektiviteten i körlektionerna ökar om man har en god teoretisk grund.
På trafikskolan genomförs teoriundervisningen genom lärarledda teorilektioner som bland annat behandlar ämnen såsom stads/landsvägskörning, körning under svåra förhållanden samt riskmedvetenhet. Dessa ämnen är något som vi även går igenom under körlektionerna. Utbildning sker även genom egen läsning i utbildningsmatriell och genom tester via elevcentralen.

Teorilektion 1 – Miljö, Människan
Teorilektion 2 – Inledande, Grundregler
Teorilektion 3 – Stadstrafik
Teorilektion 4 – Mörkerkörning, Halkkörning, Bilen
Teorilektion 5 – Landsväg, Motorväg, Hastighet

För aktuella datum för teorilektioner, ta kontakt med kontoret eller se info på första sidan.

Skolsal

Elevcentralen/Körkortsboken

I elevcentralen bokar du dina lektioner och har kontroll på dina kostnader. DU har ett eget digitalt utbildningskort, där varje körlektion dokumenteras, så du och din eventuella handledare lätt kan se vad du behöver träna, eller hur många moment du klarat av.
I appen körkortsboken har du möjlighet att träna teori med hjälp av text/videos och tester.
(Läs mer om körkortsboken https://korkort.nu/produkt-kategori/appar/)

Riskkörning

Riskutbildning 1

”Riskettan” är en teorilektion som behandlar ämnena alkohol, droger och riskbeteende i trafiken. Den är ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen och varar i 3 timmar. ”Riskettan” måste vara genomförd och godkänd innan teoriprovet och uppkörningen. Inför ”riskettan” är det viktigt att du har en giltig legitimation med dig. För aktuella datum för riskutbildning 1, ta kontakt med kontoret eller se info på första sidan.

Riskutbildning 2 Halkkörning

När du kommit en bit in i körningen är det dags för halkkörning. Din lärare bokar dig när du är redo. Halkkörningen/riskutbildningen är ett obligatoriskt moment i utbildningen för körkort. Den bokas efter att du genomfört/påbörjat övningsmomenten ”stadstrafik” och ”landsväg”. Inför halkkörningen är det viktigt att du har en giltig legitimation med dig. Halkkörningen skall vara genomförd och godkänd innan teoriprovet och uppkörningen genomförs.

Körlektioner

Det kan ibland kännas lite nervöst inför första lektionen. Detta är helt normalt och något vi är vana vid. Vi lovar att det kommer att gå över snabbt! Våra bilar är utrustade med dubbelkommando, vilket gör att läraren helt och hållet kan köra bilen ifrån höger sida.

Utbildningskontroll / Lilla uppkörningen

När du kommit så långt i utbildningen att du börjar bli redo för en uppkörning, genomförs en utbildningskontroll. Denna genomförs av trafikskolans utbildningsledare. Syftet med denna är att du skall få känna på hur en uppkörning genomförs och att få kontrollerat att dina kunskaper är tillräckliga inför en uppkörning.

Körning

 

Automatutbildning

Varför körkort för automat?

Den största fördelen med körkort för automat är att det är lättare att ta än ett vanligt körkort eftersom en stor del av din utbildning på en trafikskola går åt till att lära sig växla och anpassa hastighet och växel.

Med automat slipper du tänka på valet av växel och får då mer tid till de andra momenten, så som övrig trafik, skyltar och regler. Det kan också vara ett bra alternativ om du inte har så mycket tid eller pengar till förfogande för att ta ditt körkort.

En automatväxlad bil startar direkt med ett mjukt gaspådrag, den växlar själv när den känner att det är dags, i en uppförsbacke behöver du inte hitta något ”dragläge” när du stannar, utan bilen bromsas bara in, och igångsätts sedan med enbart ett gaspådrag. Det blir därför mycket lättare att lära sig att köra bil och där av också billigare.

OBS! Du får inte köra manuell växlad bil med ditt automatkörkort.

Komplettera

Om du har automatkörkort kan du alltid komplettera och ta manuellt körkort senare när du har mer körvana.

Skolsal

Teoriprov och Uppkörning

Bokning av teoriprov och uppkörning sker vid samma tillfälle. Teoriprovet genomförs alltid innan uppkörningen. Teoriprovet består av 70 frågor varav 5 frågor är testfrågor som inte ger några poäng, maxtiden är 50 minuter. Teoriprovet utförs i Trafikverkets lokaler. Provtiden för uppkörningen är totalt 55 minuter. Provet består av en säkerhetskontroll och cirka 40 minuters aktiv körning.

 

I samband med teoriprov och uppkörning måste giltig legitimation uppvisas annars är provet förbrukat. Ett godkänt prov är giltigt i fyra månader. Båda proven måste vara godkända inom dessa fyra månader annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om. I samband med bokning av teoriprov och uppkörning skickar Trafikverket en tidsbekräftelse med information om proven. Tillsammans med tidsbekräftelsen kommer även en faktura på provavgiften som skall betalas in till Trafikverket. Teoriprov kostar 325 kr och uppkörning kostar 800 kr.

Grattis!

Efter godkänt teoriprov och uppkörning är det bara att fortsätta att öva på egen hand!