Välkomna till Partille Trafikskola

Ortens utbildare i nästan 30 år

N

Vår utbildning är pedagogiskt strukturerad

N

Våra lektioner är anpassade till varje enskild elev

N

Vi fokuserar alltid på högsta kvalitet

N

Vi har nära samarbete med Trafikverket

N

Självklart är vi medlem i STR

Skolans entré och bilar

VÅRA PAKET

Genom att välja något av våra paket sparar du både tid och pengar. Dessa paket finns tillgängliga för tillfället:

Startpaket

Körlektioner (10 x 45 min), teori lektioner (5×2 tim)  och riskettan.

9,900 kr (spara 720 kr)

Intensivutbildning

Inskrivningsavgift, Utbildningskontroll, Körlektioner (20 x 45 min), Risk 1, Risk 2, teorilektioner (5x2tim)
(Totalt 22 körlektioner) 

20,900kr (spara 1 720 kr)

Paket 10

Körlektioner (10 x 45 min)

7 750 kr (spara 250 kr)

Paket 6

Körlektioner (6 x 45 min)

4,650 kr (spara 150 kr)

OBS! Just nu upplever vi att anmälan från formuläret inte kommer igenom!

Vi föreslår att du anmäller dig genom att maila oss på partilletrafikskola68@gmail.com
eller ring oss på 031 - 44 10 17

Om du inte har fått ett bekräftelse från oss inom två dygn, var snäll ring eller maila oss.

KALENDER

Här annonserar vi alla nyheter och tider för våra utbildningar

Teorikvällar - Onsdagar 19/06, 26/6, 3/7 kl. 17:00 - 19:00

Riskettan - Fredag 05/07/24 kl. 13:00 -16:00

Handledarkurs - Torsdag 11/07/2024 kl. 17:00-20:00

Vi har presentkort till försäljning!

ANMÄL DIG IDAG

Välj en eller flera kurser

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, telefonnummer och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en bokning och registrering. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att ingå avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för utbildning och myndighetsutövning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Partille Trafikskola. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på partillets@hotmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur vill du lära dig?

Ett tips till dig som ska ta körkort är att fundera på hur du på bästa sätt lär dig saker och se till att skaffa dig en förarutbildning som är anpassad till dina behov.

Är du den som inte gillar att läsa i böcker så mycket?
  • Gå på teorilektioner. Där förklarar läraren.
  • Ställ frågor på teorilektionen och se till att du förstår.
  • Be trafikläraren förklara teorin när den uppstår under körlektionen.
  • Gör några tester så du har koll på att du har förstått.
Är du den som vill klara det mesta på egen hand?
  • Läs teoriboken och svara på frågorna i arbetshäftet.
  • Be läraren under körlektionen att instruera dig istället för att demonstrera.
  • Gör instuderingsfrågor så att du har koll på att du har förstått.
Är du den som vill att någon visar dig hur man gör och lotsar dig genom utbildningen?
  • Be trafikläraren demonstrera momenten som ingår i körlektionen och först visa hur man ska göra.
  • Gå på alla teorilektioner.
  • Gör fler tester så att du har koll på att du har förstått.

Vi har samlat den viktigaste informationen om vad som krävs för att skaffa körkortet. Läs mer på…

R

Självklart är vi med i STR

En stor och viktig del av Sveriges Trafikutbildares Riksförbund verksamhet är att verka för en kvalitativ utbildning som leder till trygga, säkra och miljömedvetna förare. Det är därför du bör välja en STR ansluten skola.

Vill du logga in på Elevcentralen?